En ”produkt” med kungliga anor

Ny varumärkesplattform, ny kommunikationsplan, ny webbplats och nytt marknadsföringsmaterial för både inhemskt och internationellt bruk. Uppdraget från SWB, Swedish Warmblood Association var genomgripande och omfattade i princip en översyn av hela varumärket. SWB är den officiella, och rikstäckande, organisationen för den svenska varmblodiga hästen, vars syfte är att tillvarata avelns intresse i Sverige.

I många århundraden har det fötts upp hästar för ridnings skull. Traditionen går tillbaka till 1600- och 1700-talen när Sverige var en dominerande militärmakt i Europa och det främsta syftet var att förse det kungliga kavalleriet med hästar lämpade för krigsbataljer. De hästberidna trupperna behövde en kraftfull häst som samtidigt var lätt, rörlig och snabb. Det är grunden för den avelstanke som har lett fram till den fina dressyr- och hopphäst som är den svenska varmblodiga hästen av idag.