Färgstarka budbärare

I butiker där man själv plockar produkterna ställs det extra höga krav på förpackningens kvalitet: den måste vara både attraherande och självförklarande. Konovalenkos nya förpackningslinje för Doro löser effektivt dessa båda uppgifter.