• Uppdrag
  • Policys

Förväntningar är till för att skruvas upp

Vellinge kommun har anlitat Konovalenko för ett profilarbete som bland annat har utmynnat i fyra annonser för kommunens prioriterade kommunikationsområden: det utmärkta geografiska läget, den enastående naturmiljön, skolan som år efter år får toppresultat i mätningar och det goda näringslivsklimatet.

Arbetet har också utmynnat i en ny kommunslogan – ”Bättre utsikter” – som under hösten ersätter Vellinge kommuns välkända och omdiskuterade välkomstskylt ”Här är friheten större”.