Globalt varumärkesarbete för Pergo

Under hösten 2009 har Konovalenko genomfört ett omfattande globalt varumärkesarbete för Pergo.

Efter intervjuer med ledande befattningshavare i Europa och USA sammanställdes Pergo Brand Book för att tydliggöra företagets gemensamma värdegrund. Samtidigt uppdaterade och sammanfattade byrån företagets grafiska profil i Pergo Corporate Graphic Guidelines. Byrån bidrar även till att föra ut budskapet genom att bl a arrangera workshopar med de anställda på samtliga marknader.