Guldregn över Amer Sports

När Konovalenko profilerar sportutrustningsföretaget Amer Sports i facktidningen Sportfack ligger tonvikten på bolagets imponerande satsning på forskning och utveckling. Något som ytterst resulterar i medaljregn för de idrottsmän som använder Amer Sports produkter. Budskapet är glasklart: framgång är ingen slump. Varken för idrottsmän eller sportutrustningstillverkare.