Hur man borrar i ett borrföretag

Malmberg är det framgångsrika miljöteknikföretaget som ägts och drivits av nordskånska familjen Malmberg i fem generationer. Inför 150-årsjubileet 2016 fick Konovalenko uppdraget att ta fram allt kampanjmaterial: film, bok, webb, kampanjlogo, ny företagspresentation m m.

En historik över de fem generationernas Malmbergs utveckling har inlett firandet. Det är en mäktig resa som inleds med brunnsborrning i Yngsjö medan det medeltida skråväsendet fortfarande satte en hämsko på svenskt företagande i mitten av 1800-talet, för att nå fram till dagens exportintensiva och tekniskt avancerade kretsloppsföretag. På vägen berättas också ett stycke spännande svensk industrihistoria.