Inga löjliga bilresor i Malmö

Gatukontoret i Malmö gav nyligen Konovalenko i uppdrag att ta fram en kampanj som får fler att ta cykeln vid korta resor. Vår kampanjidé tar sin utgångspunkt i det faktum att hälften alla bilresor i Malmö är under fem kilometer – löjligt korta bilresor, helt enkelt. Den idén kommer att synas över hela stan de närmaste veckorna – med ”levande” stortavlor, gerillacyklister och mycket mer.