Inga sura miner
hos Nordkalk

Som norra Europas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter levererar Nordkalk bland annat kalk som minskar försurning och bidrar till påtaglig jordförbättring. Konovalenko har precis gett bolaget ny näring i form av ett uppdaterat presentations- och säljmaterial, präglat av rappa fakta, engagerande layout och övertygande argument.