Mobility makes sense!

I synnerhet när man gör det så bra som vår nya kund Consafe Logistics. Deras utbud av mobilitetstjänster har så många fördelar att man knappt vet var man ska börja berätta. Vår utmaning har varit att skapa en enkel men samtidigt målinriktad kommunikation som ger Consafe Logistics en tydlig profil på marknaden. Och nu börjar resultaten komma ut i verkligheten, bland annat i form av en ny företagspresentation i både digital och tryckt form. Tjuvkika här!