När förpackningen betyder allt

Det är ingen slump att Smurfit Kappa är världens största tillverkare av pappersbaserade förpackningar. Något som de nya annonserna från Konovalenko visar. Utan passion för det man gör blir man aldrig bäst.