Nöjdare och gladare

Akademiska Hus är Sveriges största fastighetsbolag. 2006 upplevde Akademiska Hus Syd en negativ trend. Mätningarna av NKI, Nöjd-kund-index och NMI, Nöjd-medarbeter-index, var de sämsta i hela koncernen.

Tillsammans med informationschefen Mats Adolfsson utvecklade vi två långsiktiga, målstyrda projekt för att vända på attityderna. Med planerad kommunikation mot hyresgästerna och ett internt personalutvecklingsprogram som kallas Medarbetarspiralen (ja, vi råkar kunna lite sådant också) lyckades vi. Och det rejält. Nöjd-kund-indexet steg med hela 11%. Och även medarbetarna blev nöjdare – NMI steg med 12 %. Det är roliga och intressanta projekt som dessa som gör att vi står och velar; mellan att kalla oss reklambyrå eller kommunikationsbyrå.