Papper utmanar plastförpackningar

I nya numret av Smurfit Kappas kundtidning ”Performance & Passion” står miljö och återvinning i centrum. Det globala förpackningsföretagets initiativ ”Better Planet Packaging” syftar till att utveckla hållbara förpackningar som kan ersätta tyngre och mindre miljövänliga alternativ. I tidningen ges många spännande exempel på detta – allt skrivet och förpackat av Konovalenko.