Piggauppdigreklam mitt i vinterdiset

Januari är inte den roligaste av månader. Men mitt i kylan och mörkret poppar Malmös ledande citygalleria Hansa titt som tätt upp i medvetandet hos alla som rör sig i innerstaden. Som en liten påminnelse om ett hus fyllt av möjligheter.