Rekordresultat för Konovalenkos Bayer-annonser

Det internationella undersökningsföretaget Research and Analysis of Media (RAM) sprider med hjälp av internetbaserade undersöknings- och analyssystem ökad kunskap om hur annonsörers kommunikation uppfattas. Undersökningens syfte är att klargöra en annons värde (eller ROI, ”return of investment”, som man också kan uttrycka det) genom att mäta dess observation och effekt.

Företaget undersökte nyligen två annonser i tidningen Vi i Villa som Konovalenko har gjort för Bayer Gardens myrbekämpningsmedel och gräsgödningen Stroller.

Tolv frågor ställdes till tidningens läsare för att mäta observation, originalitet, förmåga att skapa köpintresse osv – och i samtliga fall blev resultatet väsentligt – för att inte säga sensationellt – mycket högre än vad som tidigare uppmätts för annonser i Vi i Villa.

Vill du veta mer om kommunikation som gör skillnad? Kontakt Mikael Signell på 070-761 58 58 eller mikael.signell@konovalenko.se.