Som ett brev på posten

Bong är förpackningsföretaget med 275 års erfarenhet av allt från bokbinderi till kuvert och postförsändelser i alla utföranden. Men för många är företaget mest känt som kuverttillverkare (det blir kanske så när man bl a har uppfunnit fönsterkuvertet). Konovalenko har därför fått i uppdrag att visa upp företagets breda portfölj av specialförsändelser – vissa av dem så speciella att de t o m är spionsäkra.