Vi jobbar på som (o)vanligt

Man kan se en kris på två sätt. Något som bryter ner eller något som stärker. Allt handlar om inställning och synsätt. Och framför allt om en tro på framtiden. Att gå stärkt ur dagens kris börjar med att titta framåt och hitta nya vägar för att kunna fortsätta resan mot de mål som en gång sattes upp.

Vårt arbete på Konovalenko utgör en länk mellan våra kunder och deras kunder. Vi ska fortfarande hjälpa till att sälja, skapa och vidmakthålla goda relationer mellan kunden och kundens kund. Det som ändrats nu är sättet det görs på. Både internt hos oss och i den kommunikation som vi skapar. Det handlar både om anpassning och att tänka nytt. Är en väg stängd letar man upp en ny. Om den skulle visa sig oframkomlig kopplar man in fyrhjulsdriften och prövar sig fram vid sidan av vägen.

Digitala verktyg och digitala kanaler är förstås ett självklart fokus just nu och navet i alla marknadsaktiviteter. Det gäller både före, under och efter en kampanj. För många är det nytt, annorlunda och ovanligt. Men det öppnar också nya vägar som kan visa sig vara både effektiva och framgångsrika. Även för oss på Konovalenko är mycket nytt och utmanande. Några jobbar hemifrån, några är på kontoret. Möten och kontakter sköts allt mer i nya digitala former. Det är både utvecklande och lärorikt. Inte minst för framtiden. Kanske är det så att på sikt kan det ovanliga mycket väl bli det vanliga.