Sundprojekt med ny look

Sundprojekt utvecklar och bygger bostadshus på några av Öresundsregionens mest attraktiva lägen. Sedan verksamheten i Skåne startades 2004 har bolaget byggt över 700 hyreslägenheter och bostadsrätter här. Med ambitionen att skapa hållbart och nytänkande boende genom sunda, framtidsinriktade och arkitektoniskt intressanta bostäder var det under 2019 dags att uppdatera presentationen av den egna hemsidan – inklusive en uppfräschning av den grafiska profilen. Konovalenko – som har levererat koncept och marknadsföring till en lång rad av Sundprojekts spännande bostadsprojekt – fick även detta spännande uppdrag.