Vår nya kund vet vem som vill bo hos dig

Bjurfors är en av de största fastighetsmäklarna i Sverige. I Öresundsregionen är de till och med störst. Vi ska nu ansvara för deras marknadskommunikation i Öresunds- och i Göteborgsregionen.