Vellinge till Konovalenko

Nej, kommunen flyttar inte till Engelbrektsgatan i Malmö – men en del av kommunikationsuppdragen gör det. Vellinge kommun har nämligen valt Konovalenko som samarbetspartner för en rad kommunikationsåtgärder.

Samarbetet har rivstartat med framtagandet av 2015 års verksamhetsplan, som beskriver vilka områden och projekt kommunen kommer att satsa på under det kommande budgetåret. Detta arbete följs i november följs upp med årsredovisningen. Fler spännande projekt är på väg.