• Uppdrag
  • Policys

En kampanj om det som nästan ingen vet något om

Svenska kalkföreningen är en medlemsorganisation för företag som producerar olika kalkprodukter till industrin. De ville berätta om kalken, egentligen kalciumkarbonat, för en lite bredare publik. Utanför branschen känner man knappt till att kalk finns i nästan allt som produceras – från läkemedel, glas och tidningar till asfalt, stål och kosmetika. Kalken är dessutom mycket viktig för olika miljövårdande insatser.

Vi tog fram koncept och grafisk profil som blev till fyra filmer för on line-annonsering, sociala medier plus en kampanjwebbsida – svenskkalk.se