Vill du träffa oss?

Hör av dig!

Kont
akta
oss.

Kont
akta
oss.

Mikael Eskilsson

Mikael Eskilsson

CEO & Strategist

0760 - 83 74 87

  Förtroende är värdefullt och byggs upp över tid. Hoppas att du fått ett första gott intryck av vad vi kan och eventuellt kan göra för dig. Fyll i det här enkla formuläret så hör vi av oss. Eller ring någon av oss direkt. Vi kanske till och med kan ses och få en pratstund över en kopp kaffe.

  MEDDELANDE


  Kom
  mun
  ikat
  ion.

  Alla budskap har en sändare och en mottagare. Målet är att mottagaren ska förstå, tycka om, hålla med och förhoppningsvis agera. Det digitala landskapet har både förenklat, förändrat och skapat nya möjligheter. Något som inte har förändrats är kommunikationens uppgift – att skapa värden för både uppdragsgivare och slutkund. För oss är kommunikationen den heliga graalen.

  Vill du träffa oss?

  Hör av dig!

  Det levande varumärket

  Ett varumärke är en levande organism. Det finns i människors medvetande, i uppfattningen om ett företag, en produkt eller en tjänst. När vi tar oss an ett uppdrag är vi noggranna med att först ”ta pulsen” på varumärket. Står varumärket för det som det är tänkt att göra? Stämmer nuvarande strategi eller behöver den förändras på något sätt? Tillsammans med kunden reder vi ut vad som eventuellt behöver göras för att kommunikationen ska kunna göra sitt jobb.

  Det är alltså en del tankearbete som måste till innan saker och ting kan kläs i ord, form och handling. Om du kikar upp till höger, på vårt ”hjul” står affärsidén i centrum. Ibland börjar arbetet redan där, ibland gör vi en varumärkesplattform. Men om affärsidé och plattform är klappade och klara går vi direkt på budskap, koncept och planering för produktionen. Det kan vara en ny grafisk identitet, förpackningsdesign, de klassiska annonserna och broschyrerna och förstås webbplatser, kampanjer i sociala medier, film och animering. Med andra ord: allt på hela paletten för marknadskommunikation.

  Se några exempel

  Webb­platsen

  – det digitala högkvarteret

  Detta nav i kontakten med kunder och omvärlden kräver både tanke och eftertanke för att bli det digitala högkvarter det är tänkt att fungera som. Vi börjar med att gå igenom kundens befintliga sida. Gör en målgrupps- och konkurrentanalys och en struktur- och flödesanalys. Tillsammans med kunden går vi också igenom önskemål om innehåll och funktion. I det här skedet väljs också vilken plattform lösningen ska baseras på. Oftast är WordPress det CMS som efterfrågas mest.

  Analysen ovan styr nu själva utformningen (UI/UX), tekniskt och visuellt. Varumärkesplattform och grafisk profil är också grundläggande. Vi kan även ta fram anpassade ikoner, illustrationer, filmer och animeringar. Webbplatsen byggs från grunden. Målet är en strukturerad, tillgänglig och snabb sida som rankas högre i Google och är enkel att administrera. Tekniken för sökmotoroptimering, SEO, finns med i allt vi gör. Efter att en hemsida lanserats erbjuder vi service och underhåll för den som önskar det.

  Se några utvalda projekt

  Sociala medier

  – det personliga hembesöket

  Även om sociala medier kan nå hur många som helst är det till stor del ändå en personlig kommunikationsform. En mötesplats där tvåvägsinteraktionen är det centrala och där ett företag träffar sin kund ”hemma i köket”. Här skapas en plattform som fungerar som ett eget media. Man är där kunderna är och kan kommunicera på ett personligt, närmare och uttrycksfullare sätt. I sociala medier kan relationen med kunder byggas upp på ett mer levande sätt än andra, enkelriktade medier.

  Vårt arbete med lösningar för sociala medier är en självklar del i vårt digitala erbjudande, eftersom det är nödvändigt i den totala kommunikationen för ett företags varumärke. Och därmed försäljning. Vi har kompetens att ta ett helhetsgrepp på det här arbetet. Från övergripande varumärkesstrategi, social mediestrategi, koncept och planering till kreativ produktion, mätning och uppföljning. I många fall sköter vi även administration och fortlöpande publicering av inlägg.

  Se några utvalda projekt

  Film & animering

  – det dynamiska trollspöt

  Dagens digitala tekniker ger oanade möjligheter till att skapa innehåll som både berör och engagerar. Det handlar mycket om känslor och ingen medieform är bättre på att väcka dem än film. Dynamiken i rörlig bild gör att mottagaren kommer ihåg budskapet i större utsträckning än via andra mer statiska former. En kombination av rörlig bild och text är förstås att föredra. Hemsidor med rörligt material får besökare att stanna längre och rankas högre av Google.

  Vi jobbar gärna med produktioner från start – med manus och storyboard till postproduktion och leverans till alla tänkbara plattformar. Den som bara behöver hjälp med animationer eller sociala mediafilmer får naturligtvis det. Exempel på vad vi kan göra: produktfilmer, förklaringsfilmer, interaktiv och animerad infografik, filmer till sociala medier, rörliga ikoner och animeringar till hemsidor och spelfilmer. Genom animationer och informationsgrafik gör vi det svåra intressant och lättförstått. Begreppet film inkluderar även den klassiska reklamfilmen med skådespelare och inspelning på plats.

  Se några utvalda projekt

  AI

  – det effektiva kommunikationsverktyget

  Med hjälp av AI kan större mängder kommunikation produceras utan att det kräver fler kommunikatörer eller marknadsförare. Med hjälp av AI kan innehåll skapas och skräddarsys för olika kanaler (blogg, social medier, nyhetsbrev) och målgrupper. Det går även att ersätta långsam och kostsam kundsupport med en chatbot på hemsidan som kan svara på besökarens frågor kring allt från produkter och tjänster till policys och värderingar.

  Vi tränar upp specialiserade AI-assistenter och chatbotar och ger dem en stil och tonalitet som ligger i linje med varumärket. För här ligger skillnaden, AI är bara en resurs om den tränas på rätt sätt. Genom vår omfattande erfarenhet inom strategisk kommunikation gör vi AI till en integrerad del av verksamheten och ett kommunikationsverktyg som gör skillnad.

  Kontakta oss om du vill veta mer